huynh vu lam
PGS. TS Phạm Thị Thu Yến
Giảng viên
 Lý lịch khoa học
Bài giảng Elearning
TS. Lê Thị Thanh Tâm 
  Giảng viên
 Lý lịch khoa học
Bài giảng Elearning
 TS. Nguyễn Thị Huệ   
 P. Hiệu Trưởng 
Lý lịch khoa học
Bài giảng Elearning
TS. Trần Thanh Bình 
  Giảng viên  
Lý lịch khoa học
Bài giảng Elearning
TS. Huỳnh Vũ Lam 
Giảng viên  
Lý lịch khoa học
Bài giảng Elearning 

·          

 
   
 T Hai  T saphone
ThS. Ngô Phú Hải
Lý lịch Khoa học
Bài giảng Elearning
ThS. Thạch Sa Phone
Lý lịch Khoa học
Bài giảng Elearning
 T Chau  T thon  C N  Loan
ThS. Thạch Ngọc Châu
Giảng viên
Lý lịch Khoa học
    Bài giảng Elearning
 
ThS. Tăng Văn Thòn
Giảng viên
Lý lịch Khoa học
Bài giảng Elearning 
ThS. Thạch Thị Omnara
Giảng viên
Lý lịch Khoa học
Bài giảng Elearning 
ThS. Thạch Thị Thanh Loan
Giảng viên
Lý lịch Khoa học
Bài giảng Elearning 
 Se Has  C Phuc  scan0002  T Seha  C Saphia

Kiên Se Hás

Trợ giảng

Lý lịch Khoa học

Bài giảng Elearning 

ThS. Lê Thị Diễm Phúc
Giảng viên
Lý lịch Khoa học
Bài giảng Elearning 
ThS. Trần Thị Thanh Nghiệp
Giảng viên
Lý lịch Khoa học
Bài giảng Elearning 
ThS. Thạch Sê Ha
Giảng viên
Lý lịch Khoa học
Bài giảng Elearning 
ThS. Thạch Thị Sa Phia
Giảng viên
Lý lịch Khoa học
Bài giảng Elearning 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn