DANH SÁCH TV.BCH ĐOÀN KHOA

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

HÌNH ẢNH

1.       

Nguyễn Đình Chiểu

Bí thư

0989.715.778

 

2.       

Thạch Thị Rọ Mu Ni

Phó Bí Thư

0964.619.849

 

3.       

Danh Long Thiên Nhi

Phó Bí Thư

0961.565.709


 

4.       

Thạch Thị Khânh NaRy

UV.TVBCH

0859.277.383

 

5.       

ĐỗThị Tuyết Nga

UV.TVBCH

0366.262.235


 

6.       

Thạch Thị Mỹ Hạnh

UV.TVBCH

0925912474

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn