1. Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Huệ 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 - (241)

   

2. Phó Trưởng Khoa: ThS. Lâm Quang Vinh 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 - (255)

   

3. Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương 

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 - (248)

   

4. Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Tấn Thanh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 - (235)

   

*BẢN PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO KHOA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn