1. Trưởng Khoa: TS. Lê Thúy An

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 - (242)

 Thuy An  

2. Phó Trưởng khoa:  TS. Sơn cao Thắng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 - (249)

 bmnt thang  
     

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn