1. Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Huệ

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     Điện thoại: 0294.3855246 - (241)

2. Phó Trưởng Khoa: ThS. Lâm Quang Vinh

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                Điện thoại: 0294.3855246 - (255)

3. Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             Điện thoại: 0294.3855246 - (248) 

 

  • Địa chỉ Khoa NN-VH-NT KHMER NB: Khu I, Số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn