DANH SÁCH GHI ĐIỂM CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, HK 2 năm 2016 - 2017
TT MÃ LỚP MÔN HỌC GVHD
1  DA14NNK  LÝ THUYẾT DỊCH  BÙI THỊ LUYẾN
2  DA13SNV  NIÊN LUẬN  
3  DB14QV11  VĂN HÓA QUỐC TẾ  SƠN NGỌC KHÁNH
4  DA13VDT  QUẢN LÍ VĂN HÓA  NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
5  DA12VDT  QUẢN LÍ VĂN HÓA  NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
6  DA13VDT  XD & QUẢN LÍ VH  NGUYỄN THANH LUÂN
7  DE15L10  XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG  NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
8  DA14NNK  TIẾNG KHMER 5  THẠCH NGỌC CHÂU
9  DA13QKDA  CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM  LÊ THÚY AN
10  DA15VDT  CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM  LÊ THÚY AN
11  DA12NCT  MĨ HỌC ĐẠI CƯƠNG  LÂM THỊ THU HIỀN
12  DB15MN10  TIẾNG KHMER GIAO TIẾP  TĂNG VĂN THÒN
13  DA14NCT  PHÂN TÍCH ÂM NHẠC II  THÁI QUANG MINH
14  DA15NNK  CÁC NGÔN NGỮ DTTS Ở VN  NGUYỄN THỊ THOA
15  DA14LC  CƠ SỞ VH VIỆT NAM  LÊ THÚY AN
16  DA13SNV  THAM QUAN THỰC TẾ  
17  DA14SNV  KIẾN TẬP SƯ PHẠM  
18  DA12NCT  CƠ SỞ VH VIỆT NAM  LÊ THÚY AN
19  DA14SNV  NGỮ PHÁP PALI 1  THẠCH SANG
20  DA13SNV  VIẾT KHMER 2  DANH MẾN
21  DA15NNK  XỬ LÝ VĂN BẢN TIẾNG KHMER TRÊN MÁY TÍNH  KIM VĂN
22  DA14NNK  XỬ LÝ VĂN BẢN TIẾNG KHMER TRÊN MÁY TÍNH  KIM VĂN
23  DA13NCT  HÒA TẤU NHẠC NGŨ ÂM KHMER II  KIM NGHINH
24  DA14SNV  NGỮ PHÁP KHMER 1  SƠN VĂN ĐÔNG
25  DB15L10  CƠ SỞ VH VN  NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
26  DB15L10  CƠ SỞ VHVN  NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
27  DB16L04  CƠ SỞ VH VN  NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
28  DB16L04 CƠ SƠ VH VN  NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
29  DA14NNAB  TIẾNG VIỆT TH  PHAN THỊ MỸ LY
30  DA15VDT  VĂN HÓA ẤN ĐỘ  LÊ VĂN SAO
31  DA14NNK  VIẾT KHMER 1  THẠCH THỊ THANH LOAN
32  DA15SNV  CÁC NGÔN NGỮ DTTS Ở VN  NGUYỄN THỊ THOA
33  DA14NNK  NGỮ NGHĨA HỌC TIẾNG KHMER  THẠCH THỊ THANH BÚP PHA
34  DA13NNK  NGỮ NGHĨA HỌC TIẾNG KHMER  THẠCH THỊ THANH BÚP PHA
35  DA14NNK  PHONG CÁCH HỌC TIẾNG KHMER  TRẦN THỊ THANH NGHIỆP
36  DA13SNV  TẬP GIẢNG  NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
37  DA14NCT  PƯƠNG PHÁP NCKH  PHẠM THỊ TỐ THY
38  DA15NNK  PHƯƠNG PHÁP NCKH  PHẠM THỊ TỐ THY
39  DA13SNV  THỰC HÀNH DỊCH 2  NGÔ PHÚ HẢI
40  DA14VDT  NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ  SƠN KIM HÀ
41  DA15VDT  NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ  SƠN KIM HÀ
42  DA15SNV  KỸ NĂNG TIẾP CẬN & PT NN  NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
43  DA13VDT  TỔ CHỨC CÁC SK VH VÙNG DTTS  SƠN NGỌC KHÁNH
44  DA14SNV  NGỮ PHÁP KHMER 1  SƠN VĂN ĐÔNG
45  DA14LC  XHH ĐẠI CƯƠNG  NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
46  DA13LZ  LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG  NGUYỄN ĐĂNG HAI
47  DA13MNB  LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG  NGUYỄN ĐĂNG HAI
48  DB16L11  LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG  NGUYỄN ĐĂNG HAI
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75      
76      
77      
78      
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn