Nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng tết Đinh Dậu năm 2017, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ lập kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thiết kế sản phẩm nghệ thuật trưng bày tết Việt”, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Tạo điều kiện giao lưu văn hóa – văn nghệ; sân chơi lành mạnh, sáng tạo cho sinh viên thuộc Khoa và các bạn sinh viên khác thuộc Trường Đại học Trà Vinh;

- Chào mừng tết Đinh Dậu năm 2017, đồng thời giới thiệu, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc;

- Tăng cường thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các Chi đoàn, sinh viên Khoa;

2.Đối tượng: Sinh viên Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer NB.

3.Chủ đề:

 Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm nghệ thuật trưng bày tết Việt” xoay quay các nhóm chủ đề chính sau:

- Vật biểu năm Đinh Dậu;

- Câu đối tết;

- Chậu hoa chưng ngày tết;

- Mâm trái cây chưng ngày tết;

- Bao lì xì.

4. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 13h00 – 16h00 ngày 13/01 /2017

- Địa điểm: Khu Thực hành Biểu diễn, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ Trường Đại học Trà Vinh.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, nhiệt tình tham gia của các bạn học viên, sinh viên

Thể lệ cuộc thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn