Nhân sự Bộ môn Văn hóa học & Xã hội học gồm có 8 cán bộ, đảm nhiệm các công việc khác nhau, thông tin cụ thể như sau:

BỘ MÔN VĂN HÓA HỌC & XÃ HỘI HỌC

 1

Nguyễn Xuân Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS. Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

 2

Lê Thúy An

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

P.Trưởng Bộ môn

 3

Kiều Văn Đạt 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Giảng viên

 4

Lê Văn Sao 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Giảng viên

 5

Lâm Thị Thu Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Giảng viên

 6

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cử nhân

Giảng viên

 7

Thạch Thị Rọ Mu Ni

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cử nhân

Giảng viên

 8

 

Nguyễn Đình Chiểu

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thạc sĩ

 Giảng viên

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn