Bộ môn Sư phạm ngữ văn gồm có 6 cán bộ, tham gia đảm trách các công việc cụ thể như sau:

BỘ MÔN SƯ PHẠM NGỮ VĂN

 1

Nguyễn Thị Kiều Tiên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

 2

Bùi Thị Luyến

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Giảng viên

 3

Thạch Thị Thanh Loan

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cử nhân

Giảng viên

 4

Phan Thị Mỹ Ly

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Giảng viên

 5

Tăng Văn Thòn

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cử nhân

Giảng viên

 6 Lê Thị Diễm Phúc    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Giảng viên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn