Nhân sự Bộ môn Nghệ thuật gồm có 4 cán bộ, đảm nhiệm các công việc khác nhau, thông tin cụ thể như sau:

BỘ MÔN NGHỆ THUẬT

 1

Sơn Cao Thắng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS

P. Trưởng Bộ môn

 2

 Nguyễn Đăng Hai

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Thạc sĩ

Giảng viên 

 3

Sơn Kim Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân

Giảng viên

4        
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn