THONG BAO THI LAI OT 1 HK 2 2020 2021 V HK12 2021 20220

Lch thi lan 2 dot 1 Hoc ky 2 HK 1 2 2020 2021 v 2021 2022 1Lch thi lan 2 dot 1 Hoc ky 2 HK 1 2 2020 2021 v 2021 2022 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn