THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA

VĂN HỌC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG NAM BỘ

 - TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI

               Kính gửi: Các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học

      Nhằm phối hợp tổ chức một hội thảo khoa học chuyên ngành giữa các cơ quan trung ương và trường đại học địa phương về lĩnh vực văn học các dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Nam Bộ; đồng thời đáp ứng nhu cầu liên kết nghiên cứu giữa các cơ quan, đơn vị cũng như nhu cầu về nguồn tư liệu phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

     Nay, Ban tổ chức kính mời các ông/bà tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo Khoa học “Văn học các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ - Từ truyền thống đến hiện đại” với thông tin cụ thể như sau:

  1. I. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

      - Thời gian: Hội thảo dự kiến được tổ chức trong 01 ngày, 24/7/2019 (thứ Tư)

      - Địa điểm: Trường Đại học Trà Vinh, Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

  1. II. Nội dung Hội thảo vàQuy cách trình bày tham luận Hội thảo (xem chi tiết có file đính kèm)
  2. IV. Thời hạn gửi bài tham luận Hội thảo và nơi nhận

      - Tham luận được gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/7/2019, theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      - Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên, số điện thoại: 0986.196.807

      Các bài tham luận gửi tham gia Hội thảo có chất lượng tốt sẽ được lựa chọn đăng trên Kỉ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia. Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những bài có kết quả phản biện tốt để in số chuyên sanVăn học các dân tộc thiểu số Nam Bộ - từ truyền thống đến hiện đại của Tạp chí Nghiên cứu Văn học (tạp chí được tính điểm công trình) và biên tập xuất bản sách chuyên khảo.

       Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN TỔ CHỨC

             P.TRƯỞNG BAN

 (Đã ký)  

   Thạch Thị Dân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn