ts cuu hv sv

 Thongbao

 daotaoboi duong

 khaosatmonhoc  

 Xem diem thi mien nam edu vn  

video

 VIDEO

 tt vic lm

 lich cong tac tuan

 

tkb

LỊCH TRỰC TIẾP SINH

 lich ging dy

      LỊCH GIẢNG DẠY

 

 VIDEO TUYỂN SINH CỦA BM SPNV - NGÔN NGỮ KHMER

Anh nen TS

23 06 2022 3 27 44 PM

04 07 2022 2 31 33 PM

VIDEO TUYỂN SINH CỦA BM VĂN HOÁ HỌC

 

Danh bạ điện thoại để bàn

Văn phòng Số điện thoại
Trưởng khoa (Bà Nguyễn Thị Huệ) 0294.3855246 - 241
Phó Trưởng khoa (Ô.Lâm Quang Vinh) 0294.3855246 - 255
Phó Trưởng khoa (Bà. Nguyễn Thị Thu Hương) 0294.3855246 - 248
Phó Trưởng khoa (Ô. Nguyễn Tấn Thanh) 0294.3855246 - 329
 Văn phòng Khoa 0294.3855246 - 240
 Bộ môn Du lịch 0294.3855246  - 235 - 329
Bộ môn Sư phạm Ngữ văn & Ngôn ngữ Khmer 0294.3855246 - 251 - 242
Bộ môn Văn hóa học  0294.3855246 - 252
 Bộ môn Nghệ thuật  0294.3855246 - 249
Thư viện  0294.3855246 - 243
Trung tâm Văn hóa Miền Tây  0294. 3859393

 

Lượt truy cập

127919
Số khách trực tuyến 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn