Phan An  XuanHuong
PGS. TS. Phan An 
 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hương
 PGS.TS. Trần Hồng Liên
TS. Lương Thanh Sơn

 

  TS. Nguyễn Thanh Luân

 

 TS. Trần Hồng Hạnh 

Thuy An 

 TS. Lê Thuý An

 Trưởng Khoa

Lý lịch khoa học

  

 trang thieu hung

TS. Trang Thiếu Hùng

   

TS. Lê Văn Hữu


   

 

 

 ThS. Thạch Thị Rọ Mu Ni
 Lý lịch khoa học
Bài giảng Elearning

 ThS. Lâm Thị Thu Hiền

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Bài giảng Elearning

ThS. Nguyễn Đình Chiểu 
Giảng viên (Bí thư Đoàn khoa)
Lý lịch khoa học
Bài giảng Elearning
       
   
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn