DANH SÁCH GHI ĐIỂM CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, HK2 2016-2017
TT MÃ LỚP MÔN HỌC GVHD
1  CA15TKM  LỊCH SỬ NGÔN NGỮ KHMER
 TRẦN THỊ THANH NGIỆP
2  CA14CXH  TH HỖ TRỢ N.CAO NL CỘNG ĐỒNG  MAI THỊ KIM HOÀNG
3  CA15TT  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH  NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN
4  CA15VNH  VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM  PHẠM THỊ TỐ THY
5  CA15TKM  PHƯƠNG PHÁP NC KHOA HỌC  PHẠM THỊ TỐ THY
6  CA15QVA  PHƯƠNG PHÁP NC KHOA HỌC  PHẠM THỊ TỐ THY
7  CA14QKD  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH  PHAN THỊ MỸ LY
8  CA15CNTP  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH  PHAN THỊ MỸ LY
9  CA15TY  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH  PHAN THỊ MỸ LY
10  CA15KTV  MĨ HỌC ĐẠI CƯƠNG  LÂM THỊ THU HIỀN
11  CA14AV  TIẾNG VIỆT TH  PHAN THỊ MỸ LY
12  CA14TKM  TIẾNG KHMER 5  THẠCH NGỌC CHÂU
13  CA14TKM  CÁC NN DTTS VN  NGUYỄN THỊ THOA
14  CA14TKM  NGỮ NGHĨA HỌC TIẾNG KHMER  THẠCH THỊ THANH BÚP PHA
15  CA15TKM  TIẾNG KHMER 3  TRẦN THỊ THANH NGIỆP
16  CA15TKM  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH  BÙI THỊ LUYẾN
17  CA14TKM  NGỮ NGHĨA HỌC TIẾNG KHMER  THẠCH THỊ THANH BÚP PHA
18  CA15CXH  PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG  LÊ VĂN SAO
19  CA15QV  XH HỌC ĐẠI CƯƠNG  NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
20  CA14QVB  XH HỌC ĐẠI CƯƠNG  NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
21  CA15KTV  XH HỌC ĐẠI CƯƠNG  NGUYỄN XUÂN HƯƠNG
22  CA15QKD  LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG  NGUYỄN ĐĂNG HAI
23  CA14TKM  PHIÊN DỊCH KHMER - VIỆT  THẠCH THỊ OMNARA
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75      
76      
77      
78      
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      

>

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn