DANH SÁCH ĐIỂM CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, HK I năm 2017 - 2018
TT MÃ LỚP MÔN HỌC GVHD
1 DA15NNK Kỹ năng trình bàlogo tai ve  Phạm Duy Cường
2 DA16NNK  Kỹ năng tư duylogo tai ve  Phạm Duy Cường 
3 DA15SNV  Ngữ pháp Pali 1 logo tai ve  Thạch Sang
4 DA14NCT  Hòa tấu nhạc truyền thống III logo tai ve  Nguyễn Hoàng Khánh
5 DA14NCT  Dàn nhạc ngũ âm IV logo tai ve  Kiên Via Sa Na
6 CA16TKM Kỹ năng tư duylogo tai ve  Phạm Duy Cường
7  DA14NCT  Sko - Daeylogo tai ve  Trương Phone
8  DA14NCT  Dàn nhạc cưới Khmer IIlogo tai ve  Kiên Ngọc Thia
9  DA14NCT  Ca - hát truyền thống Khmer IIlogo tai ve  Thạch Sung
10  DA16NNK  Xử lý văn bản tiếng Khmer trên máy tínhlogo tai ve  Kim Văn
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75      
76      
77      
78      
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn