Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ gồm có 42 nhân sự, đảm nhiệm các công việc cụ thể như sau:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

I

LÃNH ĐẠO KHOA

1.

Nguyễn Thị Huệ

Trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   2. 

Lâm Quang Vinh

P.Trưởng Khoa

GĐ. TTVHMT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Nguyễn Thị Thu Hương

P.Trưởng Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Nguyễn Tấn Thanh

P.Trưởng Khoa

Kiêm Trưởng BM

 

Nguyentanthanh1984@

gmail.com

II

VĂN PHÒNG KHOA

5. 

Diệp Văn Thiện

Chánh VPK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. 

Nguyễn Văn Mí

Giáo vụ Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.  

Kim Văn

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.   

Nguyễn Thị Trúc Phương

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III

BỘ MÔN VĂN HÓA HỌC

9.  

Lê Thúy An

Trưởng BM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.       

Nguyễn Đình Chiểu

Giảng viên

Bí thư Đoàn Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.  

Thạch Thị Rọ Mu Ni

P.Trưởng BM

P. Bí thư Đoàn Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.  

Kiều Văn Đạt

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.  

Lâm Thị Thu Hiền

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV

BỘ MÔN SƯ PHẠM NGỮ VĂN VÀ NGÔN NGỮ KHMER

14.  

Nguyễn Thị Kiều Tiên

Trưởng BM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.  

Nguyễn Thị Thoa

P.Trưởng BM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.  

Thạch Sa Phone

P.Trưởng BM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.  

Tăng Văn Thòn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.  

Bùi Thị Luyến

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19.  

Phan Thị Mỹ Ly

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20.  

Lê Thị Diễm Phúc

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21.  

Thạch Thị Thanh Loan

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22.  

Ngô Phú Hải

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23.  

Thạch Ngọc Châu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24.  

Thạch Sê Ha

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.  

Thạch Thị Sa Phia

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26.  

Thạch Thị Omnara

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27.  

Trần Thị Thanh Nghiệp

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28. Kiên Se Hás Trợ giảng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V

BỘ MÔN NGHỆ THUẬT

29.  

Sơn Cao Thắng

P.Trưởng BM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30.  

Nguyễn Mai Như Ái

P.Trưởng BM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31.  

Nguyễn Quốc Sơn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32.  

Thạch Vi rắ

Giảng Viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33.  

Thạch Hoài Thanh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VI

  BỘ MÔN DU LỊCH

34.  Huỳnh Điệp Như P.  Trưởng BM   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35.  

Nguyễn Diệp Phương Nghi

P.  Trưởng BM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36.  

Lê Yến Chi

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37.  

Lê Thị Nhã Trúc

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38.  

Nguyễn Anh Thư

Giảng Viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39.  Lê Thị Thanh Huyền Trợ giảng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VII

TRUNG TÂM VĂN HÓA MIỀN TÂY

40.  

Lê Văn Sao

P. Giám đốc TT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41.  Sơn Kim Hà Viên chức This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42.   Sơn Ngọc Khánh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn