1.       

ThS. Diệp Văn Thiện

Chánh Văn phòng khoa

 0939.599.440

 Dip Vn Thin

2.       

ThS. Nguyễn Văn Mí

Chuyên viên (Giáo vụ khoa)

 0976.976.294

 Van Mi

3.       

ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương

Chuyên viên (Văn thư)

 0979.146.164


 trucphuog

4.       

Kim Văn

Chuyên viên (Kỹ thuật)

0976.114.158

 Kim Van
   

 

     
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn