1. 1. Quy định công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập
  2. 2. Mẫu lý lịch trích ngang sinh viên
  3. 3. Biên bản họp lớp

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn