CÁC BIỂU MẪU CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

TT TÊN PHIẾU

KÝ HIỆU TẢI FILE
1 Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất (bệnh, tai nạn) QT7.5.1/ĐT-BM4A w
2 Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất (đi công tác, bận việc riêng) QT7.5.1/ĐT-BM4B w
3 Phiếu dạy bù giờ QT7.5.1/ĐT7-BM5 w
4 Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu QT7.5.1/ĐT7-BM3 w
5 Phiếu đề nghị chuyển môn học QT7.5.1/ĐT2-BM3 w
6 Phiếu đề nghị xếp thời khóa biểu QT7.5.1/ĐT7-BM w
7  Biên bản họp lớp tháng (năm 2015-2016)  
8  Mẫu điểm danh  
9  Phiếu báo giảng viên dạy thế  
10  Phiếu báo đổi giờ dạy  
11  Biên bản chấm thi tự luận  
12  Mẫu đề thi tự luận
13  Mẫu đáp án thi tự luận
14  Mẫu đề thi trắc nghiệm  
15  Phiếu trả lời trắc nghiệm   
 16  Phiếu đề nghị cấp quyền truy cập EduSoft.net  Tải về
 17  Phiếu đăng ký sử dụng Internet và Email  Tải về
 18   Phiếu đề nghị phục hồi mật khẩu Email  Tải về
 19  Phiếu đề nghị cung cấp Source Code Website  Tải vềTRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn