- Đào tạo chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ bậc đại học

—       - Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy theo kế hoạch chung của nhà Trường.

—       - Phối hợp với Phòng Ban, Trung tâm và các đơn vị khác có liên quan để xây dựng, thực hiện chương trình, biên soạn bài giảng, giáo trình, TLTK.

—      - Giảng dạy, nghiên cứu cải tiến PPGD; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

—       - Thực hiện quy trình đánh giá theo đúng quy định.

—       - Tạo mối quan hệ hợp tác với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường để SV thực tập, tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

—      - Xây dựng, quản lý và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Bộ môn.

—      - Học tập, trao đổi kinh nghiệm thông qua các khóa tập huấn, dự giờ, SHCM để nâng cao tay nghề.

—      - Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

—      - Thực hiện công tác chủ nhiệm; công tác Đoàn thể, Công đoàn do Khoa, Trường phát động.

—      - Tham gia công tác tuyển sinh: ra đề, coi thi, chấm thi thuộc các hệ đào tạo chính quy, liên thông, VLVH do Trường tổ chức

—      - Quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn.

—      - Một số công tác khác do Khoa, Trường phân công.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn