PGS.TS. Phan An PGS. TS. Phan Quốc Anh 
 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hương
 PGS.TS. Trần Hồng Liên
TS. Lương Thanh Sơn

 

  TS. Nguyễn Thanh Luân

 

 TS. Trần Hồng Hạnh

 

 TS. Lê Thuý An

Trưởng Bộ môn

Lý lịch khoa học

  

 TS. Bạch Thanh Sang

   

TS. Lê Văn Hữu   

 

 

 ThS. Thạch Thị Rọ Mu Ni
  P. Trưởng Bộ môn
Lý lịch khoa học
Bài giảng Elearning
 
ThS. Nguyễn Đình Chiểu 
Giảng viên (Bí thư Đoàn khoa)
Lý lịch khoa học
Bài giảng Elearning
     
 ThS. Kiều Văn Đạt
Giảng viên
Lý lịch khoa học
Bài giảng Elearning
ThS. Lâm Thị Thu Hiền
Giảng viên
Lý lịch khoa học
Bài giảng Elearning
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn