Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Biên soạn từ điển song ngữ Việt – Khmer, và Khmer – Việt” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Phương pháp biên soạn từ điển song ngữ”

  1. Mục tiêu Hội thảo

Hội thảo giúp Trường Đại học Trà Vinh trao đổi, chia sẽ cùng với các nhà nghiên cứu, chuyên gia về phương pháp, kinh nghiệm biên soạn từ điển nói chung và từ điển song ngữ nói riêng, từ đó vận dụng vào việc biên soạn từ điển song ngữ Việt - Khmer, Khmer - Việt một cách hiệu quả, khoa học.

2. Nội dung Hội thảo:

Hội thảo sẽ tập trung vào những vấn đề chính như sau:

ü  Những vấn đề về lí thuyết ngôn ngữ học, ngôn ngữ Khmer;

ü  Những vấn đề về lí thuyết từ điển học, từ điển song ngữ;

ü  Phương pháp xây dựng từ điển và  từ điển song ngữ;

ü  Những thành tựu trong lĩnh vực biên soạn từ điển, từ điển song ngữ ở Việt Nam trong thời gian qua;

ü  Kinh nghiệm biên soạn từ điển, từ điển song ngữ;

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:

- Thời gian: dự kiến 01 ngày, ngày 13/12/2016 (thứ Ba).

- Địa điểm: Hội trường E21.105, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

4. Quy cách trình bày tham luận Hội thảo:

- Bài tham luận cần phải được trình bày và diễn đạt rõ ràng, được xây dựng một cách lôgic, chưa từng được công bố nguyên văn trong các Hội thảo, tạp chí hay trong bất kỳ ấn phẩm nào.

- Tham luận được đánh máy dạng Word, trên khổ giấy A4, không dài quá 15 trang, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.5, canh lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm.

- Danh mục tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài viết. Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự a,b,c… được ghi theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản (nếu có).

- Cuối tham luận, đề nghị các tác giả ghi rõ các thông tin cá nhân: họ tên, học hàm, học vị (nếu có), cơ quan công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

5. Thời hạn gửi bài tham luận Hội thảo và nơi nhận:

- Tham luận được gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/12/2016.

- Địa chỉ nhận bài: Ths. Nguyễn Thị Thoa, số điện thoại: 01263.850.335 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh, số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Trường Đại học Trà Vinh rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị, các Sở Ban ngành, Quý học giả, các nhà nghiên cứu.

Trân trọng kính chào!

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         (đã ký)

                                                         Thạch Thị Dân

                                                                            

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn