THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐẢNG & ĐOÀN THỂ

Đăng nhập

Lượt truy cập

032309
Số khách trực tuyến 11

Danh bạ điện thoại để bàn

តារាងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

Văn phòng Số điện thoại
Trưởng khoa (Bà Nguyễn Thị Huệ) 0294.3855246 - 241
Phó Trưởng khoa (Ô.Lâm Quang Vinh) 0294.3855246 - 255
Phó Trưởng khoa (Bà. Nguyễn Thị Thu Hương) 0294.3855246 - 248
Văn phòng Khoa 0294.3855246 - 240
Bộ môn Ngôn ngữ Khmer 0294.3855246  - 242
Bộ môn Sư phạm Ngữ văn 0294.3855246 - 251
Bộ môn Văn hóa học & Xã hội học 0294.3855246 - 252
Bộ môn Nghệ thuật 0294.3855246 - 249
Phòng soạn Từ điển 0294.3855246 - 243
Thư viện  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn