THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐẢNG & ĐOÀN THỂ

Đăng nhập

Lượt truy cập

026485
Số khách trực tuyến 1

Danh bạ điện thoại để bàn

តារាងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

Văn phòng Số điện thoại
Trưởng khoa (Bà Nguyễn Thị Huệ) (+84).74.3855246 - 241
Phó Trưởng khoa (Ô.Lâm Quang Vinh) (+84).74.3855246 - 255
Phó Trưởng khoa (Bà. Nguyễn Thị Thu Hương) (+84).74.3855246 - 248
Văn phòng Khoa (+84).74.3855246 - 240
Bộ môn Ngôn ngữ Khmer (+84).74.3855246  - 242
Bộ môn Sư phạm Ngữ văn (+84).74.3855246 - 251
Bộ môn Văn hóa học & Xã hội học (+84).74.3855246 - 252
Bộ môn Nghệ thuật (+84).74.3855246 - 249
Phòng soạn Từ điển (+84).74.3855246 - 243
Thư viện  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn