Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ gồm có 32 nhân sự, đảm nhiệm các công việc cụ thể như sau:

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Huệ

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0294.3855246 - (241)

2

Lâm Quang Vinh

Phó Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0294.3855246 - (255)

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0294.3855246 - (248)

VĂN PHÒNG KHOA; ĐT: 0294.3855246 - (240)

4

Diệp Văn Thiện

Chánh VPK

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Phan Hồng Phong

Tài chính Khoa

Kỹ sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Nguyễn Văn Mí

Giáo vụ Khoa

Kỹ sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Kim Văn

NVKT

Kỹ sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

Nguyễn Thị trúc Phương

Văn thư

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BỘ MÔN NGÔN NGỮ KHMER;  ĐT: 0294.3855246 - (242)

9

Ngô Phú Hải

Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

Nguyễn Thị Thoa

P. Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11

Thạch Ngọc Châu

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12

Thạch Thị Omnara

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13

Thạch Sa Phone

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14

Trần Thị Thanh Nghiệp

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn

 

15

Thạch Sê Ha

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BỘ MÔN VĂN HÓA HỌC; ĐT: 0294.3855246 - (252)

16

Nguyễn Xuân Hương

Trưởng Bộ môn

PGS. Tiến sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

17

Lê Thúy An

P. Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18

Kiều Văn Đạt 

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19

Lê Văn Sao 

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

20

Lâm Thị Thu Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

21

Thạch Thị Rọ Mu Ni

Giảng viên

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

22

Nguyễn Đình Chiểu

Giảng viên

Thạc sĩ

dinhchieu@tvu.edu.vn

 

BỘ MÔN SƯ PHẠM NGỮ VĂN; ĐT: 0294.3855246 - (251)

23

Nguyễn Thị Kiều Tiên

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

24

Bùi Thị Luyến

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

25

Thạch Thị Thanh Loan

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

26

Phan Thị Mỹ Ly

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

27

Tăng Văn Thòn

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

28

Lê Thị Diễm Phúc

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                      BỘ MÔN NGHỆ THUẬT; ĐT: 0294.3855246 - (249)

29

Sơn Cao Thắng

P. Trưởng Bộ môn

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

30

Nguyễn Đăng Hai

Giảng viên

Thạc sĩ

nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

31

Sơn Kim Hà

Giảng viên

Cử nhân

sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

32

Nguyễn Quốc Sơn

Giảng viên

Cử nhân

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn