Bộ môn Ngôn ngữ Khmer gồm có 8 nhân sự, tham gia đảm nhiệm các công việc khác nhau, thông tin cụ thể như sau:

BỘ MÔN NGÔN NGỮ KHMER
1 Ngô Phú Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Thị Thoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ Phó trưởng Bộ môn
3 Thạch Ngọc Châu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân Giảng viên
4 Thạch Thị Omnara This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân Giáo viên
5 Thạch Sa Phone This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân Giảng viên
6 Trần Thị Thanh Nghiệp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn Cử nhân Giảng viên
7 Thạch Sê Ha This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân Giảng viên
       
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT- KHMER NAM BỘ
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246
Số nội bộ: 240; Email: vpkkhmer@tvu.edu.vn